Huyentran98798's Recent Activity

 1. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai sáp ruột vàng-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:24
 2. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai sáp ruột vàng-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:22
 3. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề giống khoai sáp ruột vàng-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:20
 4. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Bán bột cá làm phân bón hửu cơ-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:17
 5. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Điểm bán gừng giống số lượng lơn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:15
 6. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề giá giống gừng hiện nay - 0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:09
 7. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề giống chuối già Nam Mỹ và chuối sứ-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 30 đến...

  28/6/17 lúc 14:08
 8. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Bã hèm bia khô đạm 50-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 13:36
 9. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Cần bán vỏ đậu xanh, phế phẩm đậu xanh-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 13:34
 10. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Đậu xanh nguyên hạt, đậu xanh tróc vỏ-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 13:32
 11. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Bán đầu cá cơm khô-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 13:29
 12. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Đầu cá cơm khô-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 13:27
 13. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Bắp non đóng khay số lượng lớn-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 12:39
 14. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Cần bán DDGS số lượng lớn-0937392133.

  Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyên chất 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. Hàng giao tại Hồ Chí Minh và...

  28/6/17 lúc 12:38
 15. Huyentran98798 đã trả lời vào chủ đề Đậu xanh nguyên hạt, đậu xanh tróc vỏ-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ đậu xanh, hạt đậu xanh, đậu xanh tróc vỏ với số lượng lớn. Hàm lượng vỏ đậu xanh như sau: đạm trổng...

  28/6/17 lúc 12:22